Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar
Uit onderzoek blijkt dat er nog een heel grote kloof bestaat
tussen lokaal beleid en burgers met een beperking.
Toch zijn er al heel wat goede voorbeelden
van participatie van burgers met een beperking.


De Inclusie Academie is een online webinar.
Inclusie Academie
Lokaal beleid en participatie van burgers met een beperking; Goede praktijken aan het woord.


Programma
 
Resultaten onderzoek in Vlaanderen door de Inclusie Ambassade

Best practices
  • Vanuit perspectief lokale besturen
  • Vanuit perspectief adviesraden
  • Vanuit perspectief als mandataris

Verhaal ervaringsdeskundige David met begeleider in de adviesraad

20 februari 2024
Om 20u